+48 22 39 29 000 wynajem@podnosimy.pl

Bezpieczeństwo w obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących

16 lutego 2019 roku w życie weszło większość przepisów zawartych w rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych oraz szybkomontujących. Przepisy zostały opracowane we współpracy z osobami i podmiotami bezpośrednio związanymi z branżą. Co nowego słychać w tym temacie?

Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących

Nie wszystkie przepisy z rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych oraz szybkomontujących weszły w życie 16 lutego 2019 roku. Część z nich miała zacząć obowiązywać po upływie 6 miesięcy, inne natomiast – po 12 miesiącach. Okresy przejściowe miały na celu umożliwienie przedsiębiorcom wprowadzenia odpowiednich zmian, które pomogą w dostosowaniu się do nowych przepisów. Dla przykładu 6-miesięcznym okresem przejściowym objęto zapisy dotyczące wyposażenia kabiny żurawia i oświetlenia terenu miejsca pracy, natomiast 12-miesięcznym obowiązek zapewnienia windy (lub innego sposobu dotarcia do kabiny).

Celem powyższego rozporządzenia miało być zapewnienie operatorom żurawi bezpiecznych warunków pracy z uwzględnieniem charakterystyki ich zawodu. Wprowadzenie dokumentu ułatwia respektowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy operatorów.

Najważniejsze zapisy rozporządzenia

Wśród najważniejszych zapisów rozporządzenia znalazły się te dotyczące:

 • maksymalnego czasu pracy operatora żurawia – 8 godzin na dobę,
 • optymalnej temperatury pracy w kabinie operatora – nie mniej niż 18 stopni Celsjusza, nie więcej niż 28 stopni Celsjusza,
 • wyposażenia kabiny żurawia (m.in. termometr wewnątrz kabiny, urządzenie odczytujące prędkość wiatru na wysięgniku, urządzenia komunikacyjne, sygnalizator dźwiękowy ostrzegający przed zagrożeniami),
 • zasad przytrzymywania zaczepionego ładunku przez hakowego,
 • konieczności zapewnienia drogi dotarcia do kabiny, która usytuowana jest na wysokości 80 m lub wyżej,
 • obowiązku prowadzenia książki dyżurów w każdym żurawiu,
 • obowiązku komunikacji pomiędzy hakowym a sygnalistą,
 • zakazu obsługiwania dźwigu przy prędkości wiatru powyżej 10 m/s podczas transportu ładunku wielkowymiarowego (15 m/s w innych przypadkach, o ile producent w instrukcji nie określił inaczej),
 • niedopuszczalnych czynności, np. przenoszenia ładunku spoza i na teren pracy żurawia bez odpowiedniego oznaczenia tego obszaru; wykonywania tych samych czynności w tym samym czasie przez operatora, hakowego lub sygnalistę.

Nowe możliwości dla operatora

Rozporządzenie nadaje operatorom więcej praw i obowiązków, a także możliwości prawnych dotyczących reagowania na konkretne sytuacje.

Operator może powstrzymać się od wykonania pracy przy użyciu żurawia, gdy:

 • uzna, że może ona stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia, mienia lub środowiska,
 • otrzyma polecenie wykonania czynności, która jest zabroniona w instrukcji żurawia,
 • stwierdzi usterki, awarię, brak osłon oraz zabezpieczeń, w które powinny być wyposażone żurawie budowlane,
 • stwierdzi nieprawidłowe działanie żurawia, które może spowodować zagrożenie dla zdrowia, życia, mienia lub środowiska.

W rozporządzeniu zostały także zawarte informacje dotyczące instrukcji bezpieczeństwa prac transportowych oraz ewakuacji z kabiny żurawia. Dla niektórych, szczególnych przypadków obowiązkowo mogą zostać wprowadzone zasady określające:

 • reguły pracy w warunkach kolizyjnych,
 • reguły dotyczące transportowania ładunku z wykorzystaniem więcej niż jednego żurawia,
 • reguły dotyczące eksploatacji żurawia wraz z zawieszonym na haku koszem w trakcie przemieszczania osób.

W naszej firmie wszelkie kwestie dotyczące bezpieczeństwa stawiane są na pierwszym miejscu. Jako profesjonaliści z bogatym doświadczeniem zawsze dbamy, aby nasze mobilne żurawie wieżowe, dźwigi samochodowe czy żurawie samojezdne wykonywały swoje zadania zgodnie z przepisami BHP. Zapraszamy do współpracy i do korzystania z naszych pojazdów dźwigowych i podnośnikowych wraz z fachową obsługą operatora z bogatym doświadczeniem.

bezpieczeństwo żurawie wieżowe

Podziel się ze znajomymi!

Copyright © by 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone! Wynajmij dźwig i żurawia - Warszawa, Łódź, Radom, Płock, Lublin

projekt: Decowell

Top