+48 22 39 29 000 wynajem@podnosimy.pl

Czy w tym roku podnośniki koszowe będą wykonywać prace zimowe?

Zbliża się zima, a to oznacza, że przynajmniej w teorii powinniśmy doczekać się śniegu i typowo zimowej pogody. Ostatnie lata w Polsce były dość ubogie jeśli chodzi o zimową aurę, śnieg i sople lodu. Dla firm, które oferują wynajem podnośników koszowych prawdziwa zima to czas wielu zleceń na usługi z wykorzystaniem podnośników koszowych. Czy w tym roku podnośniki koszowe wyjadą na ulice Warszawy i okolicznych miejscowości, by pomóc przy usuwaniu śniegu z dachów i strącaniu sopli?

Obowiązek usuwania śniegu i strącania sopli

W polskim prawie budowlanym można znaleźć zapisy o tym, że każdy właściciel czy zarządca budynku (mieszkalnego, przemysłowego czy jakiegokolwiek innego) ma obowiązek zadbać o to, by zimową porą strącać sople lodowe i usuwać nagromadzony na dachu śnieg. Przytoczmy art. 61 pkt 2. prawa budowlanego:

Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany: zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziałujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Nie trzeba chyba mówić, że niewywiązywanie się z powyższego obowiązku może być tragiczne w skutkach. Kilka lat temu w jednym z polskich miast miała miejsce katastrofa budowlana, w której zawalił się dach centrum handlowego, na którym zalegała potężna pokrywa śniegu. Po tym wydarzeniu naprawdę bardzo uważnie sprawdza się czy zarządcy i właściciele obiektów budowlanych wypełniają swoją powinność i dbają o to, by usuwać śnieg i strącać niebezpieczne sople lodu.

Zgodnie z art. 91a Prawa budowlanego zaniedbanie obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Należy podkreślić, że straż miejska bardzo zwraca uwagę na to, czy właściciele i zarządcy obiektów usuwają śnieg z dachów i dbają o to, by strącić lodowe sople. Takie zaniedbania z pewnością nie przejdą niezauważone.

Do usuwania śniegu i strącania sopli można zatrudnić jedynie osoby, które są odpowiednio przygotowane do tego typu prac. Osoby te muszą być przeszkolone do pracy, a także posiadać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania tego rodzaju pracy.

Wynajem podnośników koszowych zimową porą

Wielu zarządców i właścicieli obiektów budowlanych chętnie korzysta z profesjonalnej pomocy firm, które oferują wynajem podnośników koszowych. Zwłaszcza w dużych miastach zima to okres bardzo owocny dla takich firm. W Warszawie i okolicach budynków różnego typu nie brakuje. Gdy zima dopisuje, śniegu nie brakuje, a nowe sople lodowe tworzą się co kilka dni, podnośniki koszowe wyjeżdżają na ulice i pomagają w odśnieżaniu dachów i strącaniu lodowych szpikulców. Można więc powiedzieć, że dla takich firm jak nasza, zimowa pora i naprawdę śnieżna zima to idealny czas, by realizować mnóstwo zleceń: stałych, wynikających ze współpracy długofalowej z zarządcami budynków oraz jednorazowych zleceń.

Gdy zima przybiera zdecydowanie lżejsze oblicze, co ma miejsce w Polsce od kilku już lat, ciężko o zlecenia na usuwanie sopli i śniegu z dachów. W tym czasie realizowane są więc inne zlecenia z wykorzystaniem podnośników koszowych.

Usuwanie śniegu i sopli z kosza osobowego podnośnika koszowego

Korzystając z podnośników z koszem osobowym, odśnieżanie dachów i strącanie sopli można zrealizować dużo sprawniej i szybciej, niż korzystając np. z drabiny. Dodatkowo w wielu przypadkach, by dostać się na dach czy w miejsce występowania sopli, korzystanie z podnośnika koszowego lub podestu ruchomego będzie jedyną możliwością.

Prace wykonywane przez wykwalifikowanego pracownika, z pokładu kosza osobowego z odpowiednim zabezpieczeniem, przebiegną bezproblemowo. Ramię podnośnika koszowego można podnosić, obniżać, przestawiać również w poziomie. Duże zasięgi ramion podnośników sprawiają, że sople lodowe można strącać nawet z wysokich budynków.

Nasza firma ma bardzo bogate doświadczenie jeśli chodzi o udostępnianie naszych podnośników koszowych do prac zimowych. Uczciwie przyznajemy, że brakuje nam prawdziwej, białej zimy nie tylko z uwagi na jej wyjątkowy klimat i atmosferę, ale również dlatego, że zimowe zlecenia realizujemy bardzo chętnie i z dużą satysfakcją. Nasza praca to również nasza pasja, a gdy dodatkowo możemy podnosić poziom bezpieczeństwa – jesteśmy jak najbardziej na TAK!

Prosimy, by pamiętać, że jeśli w tym roku zima nas zaskoczy i posypie śniegiem, nasza firma jest gotowa do współpracy i z przyjemnością zrealizuje usługi podnośnikowe, dzięki którym będziecie Państwo mogli usunąć zalegający śnieg i strącić sople z obiektów budowlanych, za które jesteście Państwo odpowiedzialni.

Zachęcamy także do korzystania z innych naszych usług, takich jak wynajem ładowarek teleskopowych w województwie mazowieckim czy usługi mini żurawiami i mini dźwigiem.

podnośnik koszowy

Podziel się ze znajomymi!

DŹWIGI i PODNOŚNIKI Sp. z o.o., 02-237 Warszawa, ul. Instalatorów 7c, NIP 9512359045, REGON: 146263730, KRS: 0000430334, Kapitał zakładowy: 6.000,00 PLN, Prezes Zarządu – Dariusz Kujawa

Copyright © by 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone! Wynajmij dźwig i żurawia - Warszawa, Łódź, Radom, Płock, Lublin

projekt: Decowell

Top