+48 22 39 29 000 wynajem@podnosimy.pl

Jak wyznaczyć strefę zagrożenia przy pracy żurawia przeładunkowego?

W jaki sposób wyznacza się strefę zagrożenia przy pracy żurawi przeładunkowych? W dzisiejszym artykule zaprezentujemy niezbędne informacje dotyczące tego bardzo ważnego zagadnienia. Każda firma, która oferuje żurawie przeładunkowe czy inne typy dźwigów, ma obowiązek zadbać o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. W naszej firmie kładziemy bardzo duży nacisk na kwestie bezpiecznego wykorzystywania dźwigów i żurawi. Przejdźmy więc do rzeczy…

Osoba obsługująca żurawie budowlane musi wyznaczyć obszar działania maszyny. Na tym obszarze występuje ryzyko zagrożenia dla bezpieczeństwa oraz zdrowia ludzi. Do wyznaczenia strefy zagrożenia podczas pracy żurawia przeładunkowego wykorzystywane są takie elementy jak taśma ostrzegawcza lub rozkładane barierki. Operator maszyny musi pamiętać o tym, że podczas przemieszczania ładunku w wyznaczonym obszarze nie mogą przebywać osoby postronne.

Strefa zagrożenia przy pracy żurawi przeładunkowych – podstawa prawna

Podstawą prawną normującą wyznaczanie strefy zagrożenia przy pracy żurawi przeładunkowych jest Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 października 2018 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących.

Zgodnie z jej zapisami operator żurawia przeładunkowego ma obowiązek poinformowania o niebezpieczeństwie dla zdrowia i życia ludzi. Konieczne jest wyznaczenie strefy zagrożenia, do której podczas pracy nie będą miały wstępu osoby postronne. Strefa ta powinna zostać wyznaczona także w przypadku uszkodzenia lub awarii maszyny, gdy usterka uniemożliwia bezpieczne opuszczenie ładunku.

W niektórych przypadkach może być konieczne wykonanie instrukcji określającej sposób obsługiwania żurawia. Ma to miejsce głównie, gdy maszyna może zetknąć się z innym żurawiem, ładunkiem lub obiektem podczas pracy. Wówczas należy sporządzić instrukcję zawierającą m.in. granice i oznakowanie strefy wraz z rysunkiem oraz wskazanie środków zabezpieczających i ostrzegawczych.

Operator żurawia przeładunkowego przed rozpoczęciem pracy powinien włączyć sygnał ostrzegawczy, który spowoduje usunięcie osób postronnych ze strefy zagrożenia. Ponadto ma on obowiązek sprawdzenia stanu technicznego maszyny przed wykonaniem prac.

Obowiązek odmowy pracy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia, środowiska lub łamania przepisów BHP

Na operatorze, sygnaliście oraz hakowym ciąży obowiązek odmawiania wykonywania poleceń, które mogą naruszać przepisy zawarte w rozporządzeniu. Wówczas występuje konieczność powiadomienia pracodawcy lub innej osoby odpowiedzialnej za pracowników o powodzie odmowy wykonania polecenia. Musi zostać również dokonany odpowiedni wpis w księdze dyżurów.

Na operatorze ciąży także obowiązek przerwania pracy, gdy zauważy, że żuraw stwarza niebezpieczeństwo dla życia, zdrowia, środowiska lub mienia. W przypadku wykrycia jakiejkolwiek usterki podczas podnoszenia ładunku konieczne jest wyznaczenie strefy zagrożenia bezpośrednio pod nim. Obszar ten musi być wyznaczony w taki sposób, aby osoby postronne nie mogły przekroczyć określonych granic.

Jak wyznaczyć strefę zagrożenia podczas pracy żurawia przeładunkowego?

Jak już zostało wspomniane, strefa zagrożenia przy pracy żurawia przeładunkowego to obszar, na który nie powinny mieć wstępu osoby postronne podczas prac wykonywanych przez operatora maszyny.

Podczas wyznaczania strefy zagrożenia należy uwzględnić:

  • teren, z którego będzie pobierany ładunek (np. przyczepa, pojazd),
  • odległość oraz wielkość obszaru, na którym będzie składowany ładunek,
  • kąt obrotu żurawia wraz z ładunkiem,
  • wielkość i kształt przenoszonego ładunku (im większy ładunek, tym automatycznie większy obszar zagrożenia),
  • maksymalny udźwig i zasięg wysięgnika żurawia,
  • zagrożenia wynikające z obsługi żurawia, np. konieczność ustawienia podpór czy też złożenia żurawia do transportu.

Tak duża liczba wytycznych sprawia, że trudno jednoznacznie wskazać normy dotyczące wyznaczania strefy zagrożenia. Ze względu na różne kształty ładunku, a także zasięgi maszyn i ich maksymalne udźwigi, wyznaczenie obszaru niebezpieczeństwa będzie miało dla każdej sytuacji charakter indywidualny. Bez względu jednak na wielkość strefy zagrożenia powinna ona zostać oznaczona w taki sposób, aby nikt z osób postronnych jej nie przekroczył. Poruszanie się po obszarze niebezpieczeństwa grozi bowiem uszkodzeniem ciała, np. w przypadku niekontrolowanego upadku ładunku.

Powyższe czynniki należy uwzględniać zarówno podczas wyznaczenia strefy zagrożenia dla żurawi przeładunkowych, jak i żurawi samojezdnych.

Zapraszamy do współpracy i do korzystania z naszych żurawi przeładunkowych. Wynajem realizujemy w Warszawie i okolicach. Jesteśmy gotowi do pracy również w innych lokalizacjach. Przy wykonywaniu naszej pracy zawsze stawiamy na najwyższy poziom bezpieczeństwa!

 

żurawie przeładunkowe

Podnosimy.pl Administrator

Usługi dźwigowe i podnośnikowe w Warszawie i okolicach.

Ciekawostki i informacje z branży. Aktualności związane z usługami realizowanymi przez firmę Podnosimy.pl

Podziel się ze znajomymi!

Copyright © by 2019. Wszelkie prawa zastrzeżone! Wynajmij dźwig i podnośnik w Podnosimy.pl

projekt i wykonanie: Decowell

Top