wynajem@podnosimy.pl

Nasz mobilny żuraw wieżowy Spierings AT-6 przy pracy na ulicy Mysiej w Warszawie. Aby sprawnie przeprowadzić realizację usługi, niezbędne było zorganizowanie legalnego zajęcia pasa jezdni w Urzędzie Miasta.

Zadanie polegało na transporcie klimatyzatora – zasięg podania 30 metrów na wysokość 35 metrów. Misja zakończona pełnym sukcesem!

DŹWIGI i PODNOŚNIKI Sp. z o.o., 02-237 Warszawa, ul. Instalatorów 7c, NIP 9512359045, REGON: 146263730, KRS: 0000430334, Kapitał zakładowy: 6.000,00 PLN, Prezes Zarządu – Dariusz Kujawa

Copyright © by 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone! Wynajmij dźwig i żurawia - Warszawa, Łódź, Radom, Płock, Lublin

Top