wynajem@podnosimy.pl

Zadaniem dla naszego żurawia samochodowego TEREX Demag AC-160 o udźwigu 160 ton było wyciągnięcie pasa transportowego z komina. Po odrestaurowaniu pasa zostanie on ponownie zainstalowany i będzie służył w miejscu swojej pracy przez kolejne lata.

DŹWIGI i PODNOŚNIKI Sp. z o.o., 02-237 Warszawa, ul. Instalatorów 7c, NIP 9512359045, REGON: 146263730, KRS: 0000430334, Kapitał zakładowy: 6.000,00 PLN, Prezes Zarządu – Dariusz Kujawa

Copyright © by 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone! Wynajmij dźwig i żurawia - Warszawa, Łódź, Radom, Płock, Lublin

Top