wynajem@podnosimy.pl

Kolejne ciekawe zlecenie, do realizacji którego oddelegowaliśmy nasz żuraw samochodowy TEREX Demag AC-200 o udźwigu 200 ton.

Zadaniem dla naszego pojazdu i operatora była pomoc w wyciąganiu larsenów z dna Wisły. Przy realizacji prac pomagał profesjonalny nurek!

DŹWIGI i PODNOŚNIKI Sp. z o.o., 02-237 Warszawa, ul. Instalatorów 7c, NIP 9512359045, REGON: 146263730, KRS: 0000430334, Kapitał zakładowy: 6.000,00 PLN, Prezes Zarządu – Dariusz Kujawa

Copyright © by 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone! Wynajmij dźwig i żurawia - Warszawa, Łódź, Radom, Płock, Lublin

Top