wynajem@podnosimy.pl

Obsługa żurawi wieżowych – nowe regulacje w przepisach

16 lutego 2019 roku zaczęły obowiązywać nowe regulacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy z żurawiami wieżowymi i szybkomontującymi. Kolejne przepisy zaczną obowiązywać po upływie 6 miesięcy (dotyczące wyposażenia kabiny żurawia i oświetlenia obszaru pracy żurawia wieżowego) i 12 miesięcy (konieczność zagwarantowania windy bądź innej drogi dotarcia do kabiny żurawia). Wydłużenie terminu dostosowania żurawi wieżowych do obowiązujących przepisów ma na celu umożliwienie firmom sprawne i dokładne wdrożenie nowych rozwiązań zgodnych z prawem.

Obsługa żurawi wieżowych – nowe przepisy

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii uzasadnia konieczność wprowadzenia nowych przepisów dotyczących BHP w pracy z żurawiami wieżowymi:

Praca operatora żurawia wykonywana jest w szczególnie trudnych warunkach. Jest on narażony na znaczne obciążenia fizyczne i psychiczne. To w szczególności praca na wysokości, zmienne warunki atmosferyczne, hałas, wibracje, czynniki chemiczne, pyły, wymuszona (pochylona) pozycja ciała. Rozporządzenie zapewni operatorom żurawi bezpieczne warunki pracy, które uwzględniają specyfikę wykonywanego przez nich zawodu. Dokument daje podstawę prawną do kontroli przestrzegania przepisów dotyczących warunków pracy tych osób.”

Najważniejsze regulacje dotyczące pracy na żurawiach wieżowych:

  • praca operatora żurawia wieżowego nie może być wykonywana w większym wymiarze czasowym niż 8 godzin na dobę
  • zabronione jest obsługiwanie żurawia przy temperaturach poniżej 18°C lub powyżej 28°C w kabinie
  • niedopuszczalne jest używanie żurawi budowlanych przy prędkości wiatru powyżej 10 m/s przy transportowaniu ładunków wielkowymiarowych oraz w innych przypadkach przy prędkości wiatru powyżej 15 m/s (chyba, że producent żurawia określił inne wartości w instrukcji korzystania z maszyny)
  • operator żurawia wieżowego może nie podjąć realizowania pracy w przypadku, gdy stwierdzi, że zagraża to jego bezpieczeństwu i zdrowiu, mieniu lub środowisku
  • zabronione jest wykonywanie tych samych czynności jednocześnie przez operatora, sygnalistę lub hakowego
  • gdy kabina operatora żurawia osadzona jest na wysokości 80 m lub wyższej, obowiązkowo należy zamontować windę lub zapewnić inną drogę dotarcia do kabiny
  • kabina musi być wyposażona w urządzenia zezwalające na odczytanie wartości temperatury wewnątrz kabiny, odczytywanie prędkości wiatru na wysokości wysięgnika żurawia oraz zapewniające odpowiednie oświetlenie terenu pracy, a także system łączności z sygnalistą i sygnalizator dźwiękowy, służący do ostrzegania przed zagrożeniami związanymi z przemieszczaniem ładunku
W naszej firmie można wynająć nowoczesne mobilne żurawie wieżowe, które doskonale sprawdzają się przy wielu różnorodnych zleceniach. Są one połączeniem najlepszych cech tradycyjnych żurawi wieżowych stacjonarnych i mobilnych żurawi teleskopowych. Żuraw wieżowy na podeście samochodowym może samodzielnie się poruszać, jego rozstawienie zajmuje do 30 minut, a to oznacza, że w ciągu jednego dnia może wykonać nawet kilka zleceń w różnych lokalizacjach.

Zachęcamy do kontaktu i nawiązywania współpracy. Z przyjemnością zrealizujemy dla Państwa usługi dźwigowe w Warszawie i okolicach.

żuraw wieżowy

Podziel się ze znajomymi!

DŹWIGI i PODNOŚNIKI Sp. z o.o., 02-237 Warszawa, ul. Instalatorów 7c, NIP 9512359045, REGON: 146263730, KRS: 0000430334, Kapitał zakładowy: 6.000,00 PLN, Prezes Zarządu – Dariusz Kujawa

Copyright © by 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone! Wynajmij dźwig i żurawia - Warszawa, Łódź, Radom, Płock, Lublin

Top