+48 22 39 29 000 wynajem@podnosimy.pl

Przyczyny wypadków przy pracy żurawiami wieżowymi

Praca z żurawiami wieżowymi jest bardzo ekscytująca, można mieć wrażenie, że ma się cały świat u swoich stóp. Operatorzy żurawi mogą jednak spotkać się z wieloma niebezpieczeństwami. Zapewne niejednokrotnie słyszeli Państwo o wypadkach związanych z żurawiami wieżowymi. Dziś chcielibyśmy przedstawić 5 najczęściej pojawiających się przyczyn wypadków i sytuacji zagrożenia dla maszyny, placu działań i dla samego operatora urządzenia.

Każdy operator realizujący usługi dźwigowe za pomocą dźwigów budowlanych wie jakie zagrożenia wiążą się z jego pracą i doskonale zna poniższe przyczyny wypadków. Bezpieczeństwo w dużym stopniu zależy od ich wiedzy, doświadczenia, przestrzegania zasad pracy, a także reagowania na wszelkie nieprawidłowości.

Niewłaściwy montaż dźwigu – najczęściej chodzi o niewystarczającą stabilizację żurawia lub niedokładne scalenie poszczególnych elementów kratownicy żurawia. Często problemem jest także niewłaściwie przygotowana przeciwwaga dla ramienia maszyny. Błędy w źle rozłożonej przeciwwadze mogą doprowadzić do przechylenia lub nawet załamania żurawia wieżowego. Trzeba pamiętać, że montażowi żurawia wieżowego należy poświęcić odpowiednią ilość czasu i uwagi począwszy od zapewnienia odpowiedniej stabilizacji na podstawie dźwigu, aż do odpowiedniego osadzenia przeciwwag.

Groźny przechył lub zawalenie żurawia – każdy dźwig posiada dokładnie określony limit wagowy, który oznacza, że może podnieść maksymalnie taki ciężar, jaki określony jest w wartości udźwigu żurawia. Jeżeli limit wagowy zostanie przekroczony, może to doprowadzić do przechylenia się lub nawet zawalenia się żurawia. Każdy operator, który realizuje usługi wykorzystując żurawie wieżowe zna specyfikację techniczną urządzenia i wie z jakimi ciężarami dźwig poradzi sobie bez problemu, bez ryzyka spowodowania wypadku.

Brak konserwacji i mechaniczne uszkodzenia – aby zapewnić sprawne działanie dźwigu – musi on przechodzić regularne przeglądy techniczne, konserwacje i naprawy. W przypadku zauważenia chociażby niewielkich uszkodzeń czy wyraźnych zużyć poszczególnych elementów maszyny – niezbędna jest renowacja i wymiana zużytych części. Zaniedbania mogą okazać się tragiczne w skutkach. Zadaniem operatora dźwigu jest przede wszystkim zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości do dyspozytora. Operator może zajmować się konserwacją maszyny, o ile wcześniej przejdzie szkolenie na konserwatora żurawi wieżowych i innych Urządzeń Transportu Bliskiego (UTB).

żuraw wieżowy
Niewłaściwe szkolenie pracowników – każdy pracownik, który chce obsługiwać żurawie wieżowe, musi przejść odpowiednie przeszkolenie związane z obsługą danego typu żurawia. Operatorzy, którzy nie dysponują udokumentowanym przejściem szkolenia z zakresu eksploatacji maszyny oraz procedur bezpieczeństwa, przyczyniają się do stwarzania zagrożenia i wypadków na placu budowy. Poza standardowym szkoleniem kończącym się egzaminem państwowym przed komisją UDT, operator powinien odbyć również dodatkowe szkolenie z zakresu pracy z konkretnym modelem czy marką żurawi budowlanych.

Kontakt z napowietrznymi liniami napięcia elektrycznego – naprawdę częstą przyczyną wypadków z żurawiami budowlanymi w roli głównej jest kontakt elementu dźwigu z napowietrzną linią energetyczną. Operator żurawia i osoby, z którymi pracuje, powinny doskonale orientować się w kwestii umiejscowienia linii napięcia elektrycznego w pobliżu miejsca realizacji usług dźwigowych. Jeżeli istnieje taka możliwość – na czas pracy żurawia wieżowego, wskazane jest odłączenie wszystkich aktywnych linii energetycznych przed rozpoczęciem prac w celu zapobiegnięcia porażeniu prądem o wysokim napięciu.

Bezpieczeństwo przy realizowaniu takich usług jak wynajem żurawi wieżowych stawiamy na pierwszym miejscu. Zapraszamy do współpracy z naszą firmą. Operatorzy dźwigów budowlanych w Podnosimy.pl to fachowcy, którzy o zagrożeniach i ich unikaniu wiedzą wszystko! Zapewniamy żurawie wieżowe w Warszawie, Pruszkowie, Piasecznie i okolicach.

Podziel się ze znajomymi!

Copyright © by 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone! Wynajmij dźwig i podnośnik - Warszawa, Łódź, Radom, Płock, Lublin

projekt i wykonanie: Decowell

Top