+48 22 39 29 000 wynajem@podnosimy.pl

Bezpieczna eksploatacja platform roboczych

Platformy robocze służą do przemieszczania osób na miejsce realizacji usługi i do zapewniania bezpiecznych warunków wykonywania pracy z poziomu platformy z koszem osobowym. Najczęściej stosowane są w branży budowlanej – przy montażu lub remoncie budynków, mostów, wiaduktów i wszędzie tam, gdzie ciężko się dostać z powodu wysokości. Są niezastąpione w pracach wysokościowych i jeżeli są odpowiednio eksploatowane – zapewniają bezpieczeństwo i sprawny przebieg realizowanych zadań.

W branży budowlanej można spotkać różnorodne samojezdne podesty robocze (inaczej platformy robocze), które różnią się między sobą parametrami czy ergonomią, ale można śmiało powiedzieć, że zasady bezpiecznej pracy z ich wykorzystaniem są we wszystkich przypadkach podobne. Dziś chcielibyśmy opowiedzieć Państwu o podstawach w bezpiecznym użytkowaniu podestów ruchomych, które można wynająć w naszej firmie do wszelkich prac wykonywanych na wysokości.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. reguluje przepisy dotyczące zakresu bezpieczeństwa wszystkich maszyn udostępnianych pracownikom do realizacji ich zadań. W wielu firmach można spotkać platformy robocze, które powstały przed 2002 rokiem. Co w takim przypadku? Obowiązkiem firmy dysponującej takimi urządzeniami jest dostosowanie urządzeń do minimalnych wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy. W platformach ruchomych, które wyprodukowano po 2002 roku, wszystkie wymagania związane z bezpieczeństwem są spełniane przez producentów.

Obsługą takich maszyn jak samojezdne podesty robocze zajmować się mogą wyłącznie operatorzy, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje. Wykwalifikowani operatorzy znają przepisy dotyczące eksploatacji urządzeń i wiedzą w jaki sposób zminimalizować ewentualne ryzyko i niebezpieczeństwa. Każdy operator musi przejść egzamin złożony z części teoretycznej i praktycznej przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Konserwacją platform roboczych mogą zajmować się wyłącznie uprawnione do tego osoby, które posiadają odpowiednie zaświadczenie o posiadanych uprawnieniach. Naprawy urządzenia na własną rękę są jedną z najprostszych dróg ku wypadkom i innym zagrożeniom.

Każda firma, która zatrudnia pracowników obsługujących podesty ruchome ma obowiązek zapewnić właściwy stan techniczny urządzenia. W miejscu użytkowania platformy, w zasięgu ręki operatora powinna być przechowywana instrukcja eksploatacji – w przypadku jej braku na stanowisku pracy mamy do czynienia z jednym z najpoważniejszych wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu pracowników. Obowiązkiem pracodawców jest także wyposażenie operatorów i pracowników wykonujących pracę na platformach roboczych w odpowiednie środki ochrony osobistej: uprząż bezpieczeństwa, kask, rękawice, kamizelkę odblaskową, okulary – w zależności od rodzaju wykonywanej pracy. W warunkach wieczornych i nocnych obowiązkowe jest również zapewnienie dostatecznego oświetlenia miejsca pracy.

Przed rozpoczęciem pracy operator podestu samojezdnego ma za zadanie dokonać oceny ogólnego stanu technicznego. Codziennie należy sprawdzać urządzenia zabezpieczające, wszelkie oznakowania na urządzeniu, tabliczki ostrzegawcze i informacyjne, panel sterowniczy, działanie elementów sterowniczych, sygnalizację oraz oświetlenie.

Podczas pracy wszystkie czynności związane z obsługą, użytkowaniem i konserwacją podestu powinny być realizowane zgodnie z instrukcją eksploatacji przygotowaną przez producenta. Bardzo ważne jest uniemożliwienie dostępu osobom postronnym. Rozpoczynając pracę operator podestu roboczego lub osoba konserwująca urządzenie powinna wyznaczyć strefę w obrębie oraz wokół podestu, gdzie może wystąpić chociażby najmniejsze zagrożenie dla zdrowia czy życia.

Samojezdne platformy robocze mogą pracować wyłącznie na stabilnym, równym i odpowiednio nośnym podłożu, którego nachylenie nie przekracza maksymalnej wartości dopuszczalnej przez producenta danego urządzenia. W pobliżu krawędzi głębokich wykopów należy zachowywać szczególną ostrożność. Nie wolno przekraczać dopuszczalnego udźwigu czy maksymalnej dopuszczalnej liczby osób na podeście ruchomym, a obciążenie musi być stabilnie i równomiernie rozłożone, aby zachować środek ciężkości w centralnym punkcie platformy. Zabronione jest także zwiększanie „wysokości roboczej” ani poprzez stosowanie drabinek, ani przez wchodzenie na jej barierki.

Pracownik podnoszony na podeście ruchomym przed rozpoczęciem swojej pracy ma obowiązek sprawdzić czy wszystkie bramki wejściowe są odpowiednio zabezpieczone i chronią przed możliwości wypadnięcia z platformy. Po wejściu na platformę należy zamknąć bramkę zabezpieczającą, założyć uprząż bezpieczeństwa i przymocować ją do punktu mocowania.

W trakcie obsługi platformy roboczej mogą pojawić się silne wiatry, mróz, burza czy inne niespodziewane przeszkody. W pobliżu linii napięcia elektrycznego należy utrzymać minimalne odległości określane w instrukcji eksploatacji i przepisach związanych z liniami energetycznymi.

Bardzo ważne jest również to, by po zakończonej pracy zabezpieczyć podest roboczy przed dostępem osób nieupoważnionych.

Zapraszamy do korzystania z naszych platform roboczych. Oferujemy wynajem podestów ruchomych w Warszawie i okolicach klientom indywidualnym i firmom. Wystarczy się z nami skontaktować, by ustalić szczegóły współpracy. Zapewniamy solidność, terminowość i bezpieczeństwo!

Podziel się ze znajomymi!

Copyright © by 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone! Wynajmij dźwig i podnośnik - Warszawa, Łódź, Radom, Płock, Lublin

projekt i wykonanie: Decowell

Top