+48 22 39 29 000 wynajem@podnosimy.pl

Jak wyznaczyć resurs podestu ruchomego?

Wyznaczanie resursu stosowane jest we wszystkich maszynach budowlanych. Trudności pojawiają się jednak w momencie, gdy okazuje się, że nie zostały one wyposażone w rejestratory to ułatwiające (m.in. liczniki cykli, liczniki motogodzin czy liczniki czasu pracy mechanizmów). Jak zatem wyznaczyć resurs podestu ruchomego?

Resurs podestu ruchomego – co to takiego?

Zmiany w przepisach wymusiły obowiązek śledzenia stopnia wykorzystania trwałości eksploatacyjnej maszyny, czyli resursu. Pod pojęciem tym kryje się więc nic innego jak okres zdolności użytkowej. To ustalony czas eksploatacji, który został wyrażony w odpowiednich dla urządzenia jednostkach. Przyjęto, że w tym okresie korzystanie z maszyny jest bezpieczne, a samo urządzenie gwarantuje sprawność użytkowania.

Wyznaczania resursu w podestach ruchomych

Platformy robocze wymagają wyznaczenia resursu. W przypadku podestów ruchomych stosowanym wyznacznikiem są wskazania licznika motogodzin. Jeżeli maszyna jest wyposażona w taki element, wystarczy na koniec każdego roku rejestrować wskazania licznika. Konieczne jest także uzyskanie od producenta informacji dotyczącej trwałości eksploatacyjnej danego podestu. Po osiągnięciu resursu wymagane jest wykonanie remontu kapitalnego.

W niektórych przypadkach producent nie określa w instrukcji trwałości eksploatacyjnej maszyny. Wówczas należy skorzystać z dyrektywy FEM / IPAF. Jej zapisy określają resurs jako 10 lat. Po ociągnięciu tego pułapu konieczne jest wykonanie specjalnego przeglądu oraz remontu kapitalnego.

Trudności wynikające z określenia trwałości eksploatacyjnej

Pewne trudności pojawiają się, gdy podest ruchomy nie został wyposażony w licznik motogodzin. Wówczas występuje problem z ustaleniem historii eksploatacji maszyny, a w dokumentacji techniczno-ruchomej z pewnością nie ma zawartej informacji na temat trwałości eksploatacyjnej. W takich przypadkach należy przyjąć, że resurs wynosi 10 lat.

Brak wiedzy o przebiegu historii eksploatacyjnej dźwigów może skutecznie utrudnić określenie wykorzystania trwałości eksploatacyjnej. Istnieje jednak pewna grupa czynników kwalifikacyjnych, która pomaga w określeniu wykorzystania resursu. Są to m.in.:

  •  coraz większa liczba usterek,
  •  zwiększona częstotliwość występowania awarii,
  •  pojawiające się pęknięcia na elementach konstrukcji nośnej,
  •  pogarszanie się stanu technicznego urządzenia zdiagnozowane np. podczas konserwacji,
  •  ślady świadczące o przeprowadzonych naprawach konstrukcji stalowej,
  •  utrata geometrii konstrukcji nośnej.

W przypadku podestów ruchomych, które zostały oznaczone znakiem CE, możliwe jest również zgłoszenie się bezpośrednio do producenta urządzenia z prośbą o uzupełnienie informacji dotyczących resursu. Można się tego domagać na podstawie dyrektywy maszynowej.

platformy robocze - resursDozór techniczny informuje: „Należy również zwrócić uwagę na wymagania zawarte w sekcji 4.1.2.3 dyrektywy maszynowej, dotyczącej wytrzymałości mechanicznej, z której to wynika, że wymaga się, aby projektant maszyny uwzględnił zmęczenie materiału i zużycie eksploatacyjne. Ponieważ zmęczenie materiału i zużycie zależą od czasu i intensywności użytkowania maszyny, obliczenia muszą się opierać na założeniach okresu eksploatacji maszyny wyrażonego np. w liczbie godzin pracy lub cykli eksploatacyjnych. Należy zauważyć, że założenia przyjęte przy projektowaniu maszyny muszą być spójne z instrukcjami producenta pod względem rodzaju i częstotliwości inspekcji oraz zapobiegawczych środków konserwacji maszyny, a także kryteriów wymiany części ulegających zużyciu. Podsumowując, należy zauważyć, że w przepisach dyrektywy maszynowej pojęcie resursu wyrażone jest poprzez „przewidywany czas życia maszyny”, „cykl życia maszyny”, „trwałość maszyny i jej elementów”, które są przedmiotem oceny ryzyka przeprowadzanej przez producenta w celu oceny zgodności maszyny pod kątem spełnienia zasadniczych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa”.

Inaczej mówiąc, wytyczne dotyczące resursu UTB powinny zostać uwzględnione w instrukcji eksploatacji przygotowanej przez producenta. W dokumencie określone powinny być m.in. kryteria zużycia poszczególnych elementów UTB, warunków użytkowania, wymagań dotyczących przeglądów konserwacyjnych, kontroli technicznych, okresowych wymian części UTB czy też konieczności wykonania remontu kapitalnego po osiągnięciu resursu.

Zapraszamy do korzystania z naszych platform roboczych, które dostępne są w usłudze wynajmu wraz z profesjonalną obsługą operatorską. Nasze platformy robocze są gotowe do pracy nie tylko w Warszawie, ale i w okolicy.

Podnosimy.pl Administrator

Usługi dźwigowe i podnośnikowe w Warszawie i okolicach.

Ciekawostki i informacje z branży. Aktualności związane z usługami realizowanymi przez firmę Podnosimy.pl

Podziel się ze znajomymi!

Copyright © by 2019. Wszelkie prawa zastrzeżone! Wynajmij dźwig i podnośnik w Podnosimy.pl

projekt i wykonanie: Decowell

Top