+48 22 39 29 000 wynajem@podnosimy.pl

Kwestie dotyczące wychodzenia z podestów ruchomych na wysokości

Firmy montujące i serwisujące suwnice na co dzień zmagają się z wieloma problemami podczas wykonywania swojej pracy. Jednym z nich jest bezpieczeństwo dotyczące zejścia z podestu ruchomego na pomost suwnicy lub podtorze. W naszej ofercie dostępne są platformy robocze, które wykorzystywane są m.in. w przemyśle. Chcielibyśmy więc przybliżyć tematykę wychodzenia z kosza platformy roboczej, czyli podestu ruchomego.

Czy możliwe jest wychodzenie z podestu ruchomego na pomost suwnicy lub podtorze?

W instrukcji oraz dokumentacji techniczno-ruchowej podestów zawarte są ważne informacje, których należy przestrzegać. To właśnie w tych dokumentach producenci zabraniają wychodzenia oraz wchodzenia do kosza podestu, gdy jest on podniesiony. Zapisy te mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa pracy. Producenci już na etapie projektowania i produkcji muszą przewidywać ewentualne niebezpieczeństwa, które mogą zagrozić użytkownikom ich maszyn. Podobnie sytuacja zarysowana jest w instrukcjach BHP firm budowlanych. Zawarte w nich zapisy zabraniają wychylanie się poza obręb kosza, a jeżeli już jest to konieczne, pracownik musi zostać wyposażony w indywidualny sprzęt, który ma go chronić przed upadkiem z wysokości.

Większość producentów na rynku światowym nie brała w ogóle pod uwagę możliwości wychodzenia z kosza. Jeszcze większe zagrożenie może generować wychodzenie po jego poręczach ochronnych. Zbyt duże obciążenie jednej strony kosza może bowiem spowodować moment skrętny, co w konsekwencji może skutkować ruchami wysięgnika lub utratą stabilności podestu. Problem może także wystąpić w układzie hydraulicznym w przypadku wystąpienia zbyt dynamicznych i gwałtownych obciążeń.

Stanowisko Dozoru Technicznego jest takie samo jak większości producentów. Jeżeli więc producent jasno zaznacza w instrukcji oraz dokumentacji techniczno-ruchowej, że zabronione jest wychodzenie z podestu, Dozór Techniczny nakazuje zastosować się do tych zaleceń.

Jak to wygląda w praktyce?

Nie da się ukryć, iż w praktyce czasami występuje konieczność wyjścia z podestu ruchomego. Wbrew pozorom w wielu sytuacjach jest to jedno z najbezpieczniejszych rozwiązań. Kiedy więc można zdecydować się na wyjście z podestu ruchomego? Oto przykładowe sytuacje:

  • podczas ewakuacji ludzi z balkonów w razie wystąpienia pożaru (czynności te wykonuje straż pożarna modelem urządzenia przeznaczonym do przeprowadzania takich akcji),
  • podczas ewakuacji pracownika, który uległ wypadkowi na wysokości kilkunastu metrów np. na suwnicy, możliwe jest to jednak w przypadku, gdy lokalna straż pożarna nie dysponuje odpowiednim sprzętem,
  • podczas ewakuacji operatora z kabiny suwnicy (np. gdy ten zasłabł),
  • podczas czynności serwisowych,
  • podczas usuwania awarii,
  • podczas prac dekarskich możliwe jest wchodzenia na dach.

Jak można zauważyć, konieczność wychodzenia z podestów ruchomych pojawia się w wielu sytuacjach. Nowe przepisy zarówno na szczeblu unijnym, jak i krajowym zaostrzają kwestie dotyczące bezpieczeństwa maszyn. Tutaj należy jednak wspomnieć, iż nowe uregulowania nie mają zastosowań do maszyn, które powstały przed ich wejściem w życie. Jak wiadomo, 3/4 podestów ruchomych na polskim rynku to maszyny pozyskane z rynku wtórnego, kilku lub nawet kilkunastoletnie.

Jak uniknąć wypadków podczas wychodzenia z podestów ruchomych?

Z problemem bezpiecznego opuszczania podestów ruchomych zmagały się również i inne kraje. Świetnie rozwiązały go m.in. Wielka Brytania, Niemcy, Austria, Szwajcaria czy Włochy. Jest to jednak już temat na osobny artykuł. Producenci podestów ruchomych starają się wciąż udoskonalać swoje maszyny, uwzględniając także konieczność wychodzenia z kosza w momencie jego podniesienia.

Zapraszamy do korzystania z naszych podestów ruchomych, które są gotowe do pracy. Oferujemy spalinowe podnośniki robocze z profesjonalną obsługą. Zachęcamy do kontaktu i nawiązywania współpracy!

Podziel się ze znajomymi!

DŹWIGI i PODNOŚNIKI Sp. z o.o., 02-237 Warszawa, ul. Instalatorów 7c, NIP 9512359045, REGON: 146263730, KRS: 0000430334, Kapitał zakładowy: 6.000,00 PLN, Prezes Zarządu – Dariusz Kujawa

Copyright © by 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone! Wynajmij dźwig i żurawia - Warszawa, Łódź, Radom, Płock, Lublin

projekt: Decowell

Top