+48 22 39 29 000 wynajem@podnosimy.pl

Transport bliski na placu budowy

Dziś chcielibyśmy przedstawić kilka ważnych informacji dotyczących przepisów odnośnie transportu bliskiego na placach budowlanych. Każda firma realizująca usługi dźwigowe, wynajem podnośników koszowych czy podestów ruchomych – musi przestrzegać szeregu regulacji prawnych.

Zadaniem urządzeń transportu bliskiego jest podnoszenie i przenoszenie ładunków oraz pracowników na ograniczonym obszarze. Największy odsetek tego typu urządzeń stanowią żurawie wieżowe, podesty ruchome masztowe i wiszące, dźwigi budowlane towarowe oraz wciągarki budowlane. Nie można także zapominać o żurawiach przeładunkowych, samojezdnych oraz przejezdnych podestach ruchomych. Na polskim rynku tego typu urządzenia są sprowadzane zza granicy, głównie z innych państw Unii Europejskiej. Ze względu na wysoką cenę nowych modeli na rynku dominują stare maszyny.

Transport bliski a regulacje prawne

Urządzenia transportu bliskiego na placu budowy objęte są odpowiednimi regulacjami prawnymi.
Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE określa dźwigi budowlane towarowo-osobowe i podesty ruchome jako maszyny, które mogą stwarzać zagrożenie podczas wykonywanych prac. Oznacza to, że producent zobowiązany jest do przeprowadzenia i przestrzegania szczególnego procesu oceny zgodności zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulacjach prawnych.

Urządzenia produkowane na rynek unijny od 1995 roku spełniają wymagania powyższej dyrektywy. Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku maszyn krajowych produkowanych według różnych specyfikacji technicznych. Wówczas konieczne jest spełnienie podstawowych wymagań zawartych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/104/WE.

Dodatkowy osprzęt dla urządzeń transportu bliskiego

Urządzenia transportu bliskiego, takie jak podnośniki koszowe, żurawie samojezdne, wykorzystywane na placach budowy mogą wymagać zastosowania dodatkowego osprzętu. W szczególności mowa o:

  • zawiesia, które umożliwiają połączenie ładunku z podnoszącym go urządzeniem,
  • pomosty (inaczej kosze), które podwieszane są do zblocza hakowego. Mogą służyć do przenoszenia pracowników.

Wytyczne Komisji Europejskiej wyróżniają dwie podstawowe kategorie osprzętu do ponoszenia pracowników. Są to:

  • wymienny osprzęt przeznaczony do podnoszenia osób, który jest zespolony z maszyną,
  • osprzęt niezespolony z maszyną, który może być podnoszony np. na haku czy umocowany na widłach.

Urządzenia transportu bliskiego a badania techniczne

Wykonanie badań technicznych maszyn po pierwszym montażu w danym miejscu spoczywa na inspektorach Urzędu Dozoru Technicznego. W ich kompetencjach znajdują się także badania okresowe, kontrolne i eksploatacyjne, których konieczność wykonania może pojawić się podczas eksploatacji.

Ważnym elementem każdego badania technicznego jest ocena poprawności montażu oraz zastosowania maszyny w miejscu pracy. Oceniane są także procedury organizacyjno-techniczne, które odnoszą się do konkretnych warunków eksploatacji. Badania techniczne obejmują także bieżącą ocenę stanu technicznego z uwzględnieniem stopnia zużycia poszczególnych elementów konstrukcyjnych. Zadaniem badań technicznych jest zwiększenie bezpieczeństwa użytkowania maszyn oraz ewentualne wskazanie działań naprawczych. Inspektorzy sprawdzają także działanie mechanizmów, elementów bezpieczeństwa oraz wykonują tzw. próby przeciążeniowe.

Wyróżniamy także badania doraźne poawaryjne i powypadkowe. Ich celem jest wskazanie przyczyn zdarzenia, ocena stanu technicznego maszyny, zlecenie konieczności wykonania danych działań naprawczych oraz znalezienie rozwiązania mającego zminimalizować ryzyko wystąpienia takiego samego lub podobnego zdarzenia w przyszłości.

Badania techniczne przeprowadzane po nieszczęśliwych zdarzeniach wskazują, iż na bezpieczną eksploatację urządzeń w transporcie bliskim składa się nie tylko ich odpowiedni stan techniczny, ale także kompetencje i umiejętności pracowników wykonujących działania na poszczególnych maszynach.

W naszej firmie przestrzegamy wszystkich przepisów i zaleceń, dlatego klienci zamawiający nasze dźwigi, platformy robocze, żurawie budowlane czy wszelkie inne maszyny, mogą być pewni, że stawiają na współpracę z solidną firmą. Zawsze stawiamy na bezpieczeństwo i wysoki poziom oferowanych usług!

mobilne żurawie wieżowe na placu budowy

Podziel się ze znajomymi!

DŹWIGI i PODNOŚNIKI Sp. z o.o., 02-237 Warszawa, ul. Instalatorów 7c, NIP 9512359045, REGON: 146263730, KRS: 0000430334, Kapitał zakładowy: 6.000,00 PLN, Prezes Zarządu – Dariusz Kujawa

Copyright © by 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone! Wynajmij dźwig i żurawia - Warszawa, Łódź, Radom, Płock, Lublin

projekt: Decowell

Top