wynajem@podnosimy.pl

Trudności z obliczeniem resursu podestów ruchomych

Spis treści

Istniejący obowiązek śledzenia stopnia wykorzystania resursu maszyny może przysporzyć pewnych trudności. Powstały jednak wytyczne, których zadaniem jest ułatwienie określenia trwałości eksploatacyjnej żurawi budowlanych. Co warto o nich wiedzieć? Zapraszamy do zapoznania się z ważnymi informacjami.

Problemy dotyczące rynku wtórnego żurawi budowlanych

Celem wprowadzenia obowiązku śledzenia stopnia wykorzystania trwałości eksploatacyjnej maszyny było m.in. ograniczenie na rynku liczby urządzeń niespełniających jakichkolwiek zasad bezpieczeństwa i stabilności pracy. Korzystanie z żurawi budowlanych pochodzących z rynku wtórnego niesie za sobą pewne wątpliwości, których świadomość powinni mieć wszyscy użytkownicy maszyn.

W głównej mierze mowa o:

 • ograniczonej wiedzy na temat stanu technicznego urządzenia (konieczna jest znajomość pełnej historii eksploatacji),
 • nieumyślnym tworzeniu sytuacji niebezpiecznych na placach budowy (problemy dotyczące bezpieczeństwa eksploatacji),
 • generowaniu dodatkowych kosztów związanych z koniecznością przeprowadzenia napraw niesprawnego urządzenia (doprowadzenie maszyny do takiego stanu, aby została zarejestrowana przez dozór techniczny),
 • braku świadomości ryzyka, jakie wynika z zakupu urządzenia, które nie ma udokumentowanej historii eksploatacji, przeprowadzonych napraw, przeglądów technicznych itp.

Europejskie wytyczne dotyczące podestów ruchomych

Trudności dotyczące rynku wtórnego żurawi budowlanych są bliskie użytkownikom w różnych krajach. Organizacje europejskie, które zrzeszają producentów podestów ruchomych – FEM oraz IPAF – opracowały wytyczne w zakresie podestów ruchomych. Znalazły się one w Guideline: Major Inspections of Mobile Elevating Work Platforms.

Jest to spis cennych wytycznych regulujących rynek wtórny żurawi budowlanych. Na szczególną uwagę zasługują zapisy dotyczące:

 • konieczności przechowywania kompletnych zapisów dotyczących konserwacji, kontroli oraz testów maszyny, które mogą mieć bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo MEWP,
 • konieczności przekazywania zapisów dotyczących maszyny podczas jej sprzedaży,
 • konieczności prowadzenia zapisów, dopóki maszyna nie zostanie trwale wycofana z eksploatacji,
 • propozycji dokonywania przeglądu specjalnego w ciągu pierwszych 10 lat od oddania do użytku,
 • propozycji dokonywania kolejnych przeglądów specjalnych co 5 lat,
 • propozycji przeprowadzenia przeglądu specjalnego wcześniej niż przed upływem 10 lat, jeżeli historia serwisowa wskazuje na wysokie zużycie maszyny lub pracę w warunkach silnie korozyjnych,
 • konieczności przeprowadzenia przeglądu specjalnego w sytuacji, gdy zapisy dotyczące przeglądów i napraw z ostatnich 5 lat są niedostępne,
 • konieczności przeprowadzenia przeglądu specjalnego po zakupie urządzenia, jeżeli wraz z nim nie zostały przekazane zapisy dotyczące konserwacji i kontroli maszyny.

Użytkowanie maszyny starszej niż kilka lat

W wielu przypadkach użytkownicy dysponują maszyną, która ma już kilka lat, posiada pełną dokumentację obsługi i eksploatacji, a także protokoły pokontrolne z pozytywnymi wynikami. Wówczas zaleca się, aby zapoznać się z instrukcją eksploatacji i wytycznymi producenta dotyczącymi okresu wykonywania przeglądów i ich zakresów. Należy dokładnie przyjrzeć się zaleceniom pokontrolnym, w których mogło zostać wskazane, że po konkretnym czasie konieczne będzie wymienienie poszczególnych elementów konstrukcyjnych. W zaleceniach pokontrolnych powinna również znaleźć się adnotacja dotycząca tego, kiedy powinien zostać wykonany kolejny przegląd specjalny. Ma to znaczenie zarówno podczas użytkowania żurawi budowlanych, jak i zakupu maszyny na rynku wtórnym.

Zapraszamy do korzystania z naszych żurawi wieżowych mobilnych, platform roboczych i podnośników koszowych. Zapewniamy profesjonalne doradztwo i realizowanie usług zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nasze pojazdy i urządzenia posiadają wszelkie niezbędne przeglądy techniczne i gwarantują bezpieczny przebieg prac. Wynajem dźwigów, podnośników koszowych, platform roboczych i innych pojazdów realizujemy nie tylko w Warszawie.

Podziel się ze znajomymi!

DŹWIGI i PODNOŚNIKI Sp. z o.o., 02-237 Warszawa, ul. Instalatorów 7c, NIP 9512359045, REGON: 146263730, KRS: 0000430334, Kapitał zakładowy: 6.000,00 PLN, Prezes Zarządu – Dariusz Kujawa

Copyright © by 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone! Wynajmij dźwig i żurawia - Warszawa, Łódź, Radom, Płock, Lublin

projekt: Decowell

Top