+48 22 39 29 000 wynajem@podnosimy.pl

Trudności z obliczeniem resursu podestów ruchomych

Istniejący obowiązek śledzenia stopnia wykorzystania resursu maszyny może przysporzyć pewnych trudności. Powstały jednak wytyczne, których zadaniem jest ułatwienie określenia trwałości eksploatacyjnej żurawi budowlanych. Co warto o nich wiedzieć? Zapraszamy do zapoznania się z ważnymi informacjami.

Problemy dotyczące rynku wtórnego żurawi budowlanych

Celem wprowadzenia obowiązku śledzenia stopnia wykorzystania trwałości eksploatacyjnej maszyny było m.in. ograniczenie na rynku liczby urządzeń niespełniających jakichkolwiek zasad bezpieczeństwa i stabilności pracy. Korzystanie z żurawi budowlanych pochodzących z rynku wtórnego niesie za sobą pewne wątpliwości, których świadomość powinni mieć wszyscy użytkownicy maszyn.

W głównej mierze mowa o:

 • ograniczonej wiedzy na temat stanu technicznego urządzenia (konieczna jest znajomość pełnej historii eksploatacji),
 • nieumyślnym tworzeniu sytuacji niebezpiecznych na placach budowy (problemy dotyczące bezpieczeństwa eksploatacji),
 • generowaniu dodatkowych kosztów związanych z koniecznością przeprowadzenia napraw niesprawnego urządzenia (doprowadzenie maszyny do takiego stanu, aby została zarejestrowana przez dozór techniczny),
 • braku świadomości ryzyka, jakie wynika z zakupu urządzenia, które nie ma udokumentowanej historii eksploatacji, przeprowadzonych napraw, przeglądów technicznych itp.

Europejskie wytyczne dotyczące podestów ruchomych

Trudności dotyczące rynku wtórnego żurawi budowlanych są bliskie użytkownikom w różnych krajach. Organizacje europejskie, które zrzeszają producentów podestów ruchomych – FEM oraz IPAF – opracowały wytyczne w zakresie podestów ruchomych. Znalazły się one w Guideline: Major Inspections of Mobile Elevating Work Platforms.

Jest to spis cennych wytycznych regulujących rynek wtórny żurawi budowlanych. Na szczególną uwagę zasługują zapisy dotyczące:

 • konieczności przechowywania kompletnych zapisów dotyczących konserwacji, kontroli oraz testów maszyny, które mogą mieć bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo MEWP,
 • konieczności przekazywania zapisów dotyczących maszyny podczas jej sprzedaży,
 • konieczności prowadzenia zapisów, dopóki maszyna nie zostanie trwale wycofana z eksploatacji,
 • propozycji dokonywania przeglądu specjalnego w ciągu pierwszych 10 lat od oddania do użytku,
 • propozycji dokonywania kolejnych przeglądów specjalnych co 5 lat,
 • propozycji przeprowadzenia przeglądu specjalnego wcześniej niż przed upływem 10 lat, jeżeli historia serwisowa wskazuje na wysokie zużycie maszyny lub pracę w warunkach silnie korozyjnych,
 • konieczności przeprowadzenia przeglądu specjalnego w sytuacji, gdy zapisy dotyczące przeglądów i napraw z ostatnich 5 lat są niedostępne,
 • konieczności przeprowadzenia przeglądu specjalnego po zakupie urządzenia, jeżeli wraz z nim nie zostały przekazane zapisy dotyczące konserwacji i kontroli maszyny.

Użytkowanie maszyny starszej niż kilka lat

W wielu przypadkach użytkownicy dysponują maszyną, która ma już kilka lat, posiada pełną dokumentację obsługi i eksploatacji, a także protokoły pokontrolne z pozytywnymi wynikami. Wówczas zaleca się, aby zapoznać się z instrukcją eksploatacji i wytycznymi producenta dotyczącymi okresu wykonywania przeglądów i ich zakresów. Należy dokładnie przyjrzeć się zaleceniom pokontrolnym, w których mogło zostać wskazane, że po konkretnym czasie konieczne będzie wymienienie poszczególnych elementów konstrukcyjnych. W zaleceniach pokontrolnych powinna również znaleźć się adnotacja dotycząca tego, kiedy powinien zostać wykonany kolejny przegląd specjalny. Ma to znaczenie zarówno podczas użytkowania żurawi budowlanych, jak i zakupu maszyny na rynku wtórnym.

Zapraszamy do korzystania z naszych żurawi wieżowych mobilnych, platform roboczych i podnośników koszowych. Zapewniamy profesjonalne doradztwo i realizowanie usług zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nasze pojazdy i urządzenia posiadają wszelkie niezbędne przeglądy techniczne i gwarantują bezpieczny przebieg prac. Wynajem dźwigów, podnośników koszowych, platform roboczych i innych pojazdów realizujemy nie tylko w Warszawie.

Podziel się ze znajomymi!

DŹWIGI i PODNOŚNIKI Sp. z o.o., 02-237 Warszawa, ul. Instalatorów 7c, NIP 9512359045, REGON: 146263730, KRS: 0000430334, Kapitał zakładowy: 6.000,00 PLN, Prezes Zarządu – Dariusz Kujawa

Copyright © by 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone! Wynajmij dźwig i żurawia - Warszawa, Łódź, Radom, Płock, Lublin

projekt: Decowell

Top