+48 22 39 29 000 wynajem@podnosimy.pl

Obsługa i konserwacja żurawi przeładunkowych w leśnictwie

Leśnictwo to jeden z obszarów, w których można wykorzystywać samochody z HDS, czyli popularne żurawie przeładunkowe. Dziś poruszymy kwestię konserwacji i obsługi żurawi przeładunkowych, by przybliżyć Państwu aspekty prawne, z którymi każda firma oferująca dźwigi z HDS musi się zmierzyć.

Wykaz urządzeń, które podlegają dozorowi technicznemu, zawarty jest w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 roku w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy odbiorze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. nr 79, poz. 849, z późn. zm.).

Kwestie dotyczące obsługi i konserwacji urządzeń

Maszyny podlegające dozorowi technicznemu oraz obecności uprawnionej osoby przy ich obsłudze czy też konserwacji wymienione są w rozporządzeniu dotyczącym trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy odbiorze i konserwacji urządzeń technicznych. W wykazie znalazły się również żurawie, w tym żurawie przeładunkowe wykorzystywane w leśnictwie. Ich obsługa wymaga posiadania odpowiedniego zaświadczenia kwalifikacyjnego, które zostało wydane przez właściwy organ dozoru technicznego. Uprawniona obsługa nie jest wymagana w przypadku żurawi posiadających napęd ręczny dla wszystkich mechanizmów.

Kwestia konserwacji tego typu maszyn wygląda nieco inaczej. Mogą ją przeprowadzać jedynie osoby, które posiadają stosowne zaświadczenie kwalifikacyjne. Dokument również powinien zostać wydany przez właściwy organ dozoru technicznego. Zaświadczenie upoważnia do konserwacji konkretnego typu urządzenia technicznego.

Kwestia napraw oraz modyfikacji

W niektórych przypadkach można wykonać konserwację bez uzgadniania jej z właściwym organem dozoru technicznego. Mowa tu o wymianie elementów maszyny na części o takich samych parametrach technicznych i charakterystyce. Jeżeli już o nich mowa, to zalicza się do nich między innymi elementy wyposażenia: mechanicznego, elektrycznego, pneumatycznego oraz hydraulicznego.

Żurawie przeładunkowe uwzględniają konieczność wzięcia pod uwagę §24 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 roku. Zapis ten uwzględnia warunki techniczne dotyczące dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego. W §24 ust. 2 rozporządzenia zawarte zostały informacje dotyczące konieczności przedstawienia maszyny do badania doraźnego eksploatacyjnego w urzędzie dozoru technicznego.

Wśród czynności podlegających takiemu obowiązkowi wymienia się wymianę cięgien nośnych, zespołu napędowego, urządzeń chwytających, mechanizmu zmiany wysięgu, mechanizmu podnoszenia, naprawę konstrukcji nośnej lub jej elementów, a także po modernizacji, która została wcześniej uzgodniona z właściwym organem dozoru technicznego. Zarówno naprawa, jak i modernizacja żurawi może być wykonana przez jednostki posiadające stosowne zaświadczenia uprawniające do napraw i/lub modernizacji. Zaświadczenie to wydawane jest w formie decyzji administracyjnej przez właściwy organ dozoru technicznego.

Żurawie realizujące usługi dźwigowe, bywają wykorzystywane do podnoszenia nietypowego ładunku. Niezbędne mogą okazać się zaciski, chwytaki lub przedłużki. Muszą być one o dokładnie określonych parametrach oraz odpowiednim pochodzeniu, co wynika z instrukcji użytkowania danej maszyny. Wybór odpowiedniego wyposażenia dodatkowego powinien więc być uzależniony między innymi od dopuszczalnego udźwigu, sposobu zamocowania i parametrów technicznych. Osprzęt nie może bowiem przekroczyć wartości podanych przez producenta w instrukcji.

Producenci w instrukcjach dołączonych do swoich maszyn wskazują na urządzeniu miejsca, w których można bezpiecznie zamontować wyposażenie dodatkowe. Z reguły w dokumentach znajdują się także informacje dotyczące tego, w jaki sposób ładunek może być bezpiecznie podnoszony.

Żurawie przeładunkowe w Warszawie i okolicach

Nasza firma oferuje żurawie przeładunkowe w usłudze wynajem żurawi przeładunkowych. Pojazdy udostępniamy w Warszawie, Piasecznie, Pruszkowie, Ożarowie Mazowieckim, Górze Kalwarii, Nadarzynie, Żabiej Woli i innych okolicznych miejscowościach. Chętnie współpracujemy z klientami indywidualnymi, jak również z firmami poszukującymi żurawia przeładunkowego na wynajem długoterminowy.

W przypadku pytań lub chęci skorzystania z naszych żurawi przeładunkowych – zapraszamy do kontaktu. Z przyjemnością odpowiemy na Państwa pytania.

dźwigi i żurawie

Podziel się ze znajomymi!

DŹWIGI i PODNOŚNIKI Sp. z o.o., 02-237 Warszawa, ul. Instalatorów 7c, NIP 9512359045, REGON: 146263730, KRS: 0000430334, Kapitał zakładowy: 6.000,00 PLN, Prezes Zarządu – Dariusz Kujawa

Copyright © by 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone! Wynajmij dźwig i żurawia - Warszawa, Łódź, Radom, Płock, Lublin

projekt: Decowell

Top