+48 22 39 29 000 wynajem@podnosimy.pl

Praca żurawi wieżowych w warunkach kolizyjnych

Eksploatacja żurawi wieżowych na placu budowlanym może wiązać się ze specyficznymi warunkami, które należy uwzględnić przy planowaniu przebiegu prac. Jest to bardzo istotne nie tylko dla sprawnego przebiegu realizacji zlecenia, ale przede wszystkim dla zapewnienia bezpieczeństwa maszynie, otoczeniu, a przede wszystkim ludziom pracującym na żurawiach wieżowych i w ich bezpośrednim otoczeniu.

Dziś chcielibyśmy pokrótce przedstawić jeden z najbardziej specyficznych warunków – pracę żurawi wieżowych w warunkach kolizyjnych. W branży budowlanej nietrudno o wypadki, a kolizje mogą być bezpośrednią przyczyną wypadku, który może zakończyć się tragicznie. Najczęstsze sytuacje kolizyjne, które można spotkać na placu budowy, na którym pracują żurawie wieżowe to:

  • praca żurawia w przypadku montażu budynku (tzw. plomby) – istnieje tu możliwość kolizji wysięgnika lub ładunku osadzonego na haku ze ścianą istniejącego już budynku;
  • praca żurawia wieżowego, gdy w obszarze jego działania znajduje się jeden lub kilka pracujących dźwigów samochodowych/samojezdnych – hak żurawia z ładunkiem lub bez może wejść w kolizję z ramieniem dźwigu teleskopowego;
  • praca kilku żurawi, których obszary pracy nachodzą na siebie – istnieje tu możliwość wejścia w kolizję elementów poszczególnych żurawi;
  • praca żurawia, gdy w jego zasięgu znajduje się budynek – zachodzi tu możliwość kolizji wysięgnika żurawia z budynkiem.

żuraw wieżowy
 

Producenci żurawi ani twórcy przepisów pracy żurawi budowlanych na placu budowy nie są w stanie w pełni przewidzieć w jakich warunkach realizowana będzie praca maszyny i jakie ewentualne zagrożenia mogą się pojawić. Pojawia się więc konieczność opracowywania instrukcji pracy w warunkach kolizyjnych na danym obszarze realizacji usługi. Niezbędne jest opisanie możliwych do wystąpienia sytuacji niebezpiecznych, kolizji, zidentyfikowanie wynikających z nich zagrożeń oraz wykonanie analizy ryzyka ich wystąpienia.

Całkowite wyeliminowanie lub zminimalizowanie ryzyka do poziomu akceptowalnego powinno być osiągnięte przez zastosowanie odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych. Takie działania winny zostać udokumentowane w formie instrukcji, która określa także zakres odpowiedzialności kierownika budowy, operatorów żurawi wieżowych i dźwigów budowlanych, hakowych i sygnalistów. Bardzo ważnym elementem takiej instrukcji jest szkic sytuacyjny, który zawiera wszystkie występujące elementy kolizji, lokalizację żurawia wieżowego i dźwigu, jeżeli taki występuje na terenie prac, a także położenie i opis środków technicznych niezbędnych dla zapewnienia bezpiecznego przebiegu pracy.  Każdy z pracowników powinien zapoznać się ze stworzoną instrukcją i przestrzegać jej bezwzględnie podczas wykonywania prac budowlanych!

Dobrą wiadomością jest fakt, iż w ostatnich latach nie stwierdzono wypadków, w których przyczyną byłoby nieprzestrzeganie postanowień instrukcji pracy w warunkach kolizyjnych. Świadczy to o tym, że zwracanie uwagi na warunki kolizyjne oraz przygotowywanie stosownych wytycznych co do pracy, to naprawdę istotna kwestia, której należy poświęcić odpowiednią ilość czasu, by żurawie wieżowe nie stanowiły zagrożenia i mogły bezpiecznie wykonywać swoją dźwigową powinność.

Zachęcamy do korzystania z naszych usług pt. wynajem mobilnych żurawi wieżowych, które realizujemy na terenie województwa mazowieckiego: Warszawa, Piaseczno, Pruszków, a także w okolicznych miejscowościach. Nasze żurawie wieżowe udostępniamy również w innych lokalizacjach, na terenie całego kraju – wystarczy skontaktować się z naszymi dyspozytorami i przedstawić zapotrzebowanie na usługi dźwigowe. Z pewnością przygotujemy dla Państwa atrakcyjne warunki współpracy!

Podziel się ze znajomymi!

Copyright © by 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone! Wynajmij dźwig i podnośnik - Warszawa, Łódź, Radom, Płock, Lublin

projekt i wykonanie: Decowell

Top