+48 22 39 29 000 wynajem@podnosimy.pl

Żurawie przeładunkowe w Polsce

Rynek żurawi przeładunkowych w Polsce jest stosunkowo młody. Pod koniec lat 90. XX wieku w naszym kraju było około 300 maszyn tego typu. Co więcej, służyły one głównie do pracy w leśnictwie. Znaczny wzrost liczby żurawi przeładunkowych w Polsce odnotowano na początku XXI wieku. Już w 2003 roku było ich ponad 2000 sztuk. Dynamiczny rozkwit tego sektora zauważalny jest w okresie po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Wówczas to samochody ciężarowe importowane do naszego kraju często były wyposażone w żurawie przeładunkowe.

Żurawie przeładunkowe w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej

W Polsce w 10 lat po przystąpieniu do UE (2004-2014) zarejestrowano aż 25246 żurawi przeładunkowych. Największy przyrost zarejestrowanych samochodów przypada na lata od 2007 do 2009 roku. Należy jednak podkreślić, iż tylko co piąta zarejestrowana maszyna była nowa. Pozostałe były żurawiami używanymi, pochodzącymi głównie z krajów Europy Zachodniej.

Import: żurawie osobne a żurawie wraz z pojazdem

Według danych statystycznych GUS ok. 25% żurawi przeładunkowych, które są importowane do Polski to maszyny osobne. Dopiero na terenie naszego kraju montowane są na samochodach ciężarowych. Firma CEBARYD szacuje jednak, że wartość ta może być wyższa i stanowić nawet ok. 35%.

Pozostałe ok. 65-75% żurawi przeładunkowych to maszyny wraz z pojazdami. W latach 2004-2014 tego typu urządzeń w Polsce zarejestrowano ponad 16 tysięcy. Duże zainteresowanie żurawiami przeładunkowymi nierozerwalnie wiąże się z dużymi zapotrzebowaniem na różnego rodzaju naprawy, konserwacje oraz części zamienne do tego typu maszyn.

Rynek żurawi przeładunkowych w Polsce

Na polskim rynku można spotkać się z blisko 60 markami żurawi przeładunkowych. Wśród najczęściej spotykanych maszyn są te, które wyprodukowała firma Hiab oraz Palfinger. Zgodnie z danymi statystycznymi żurawie przeładunkowe najczęściej montowane są na pojazdach skrzyniowych. Rzadziej zaś można spotkać się z montowaniem na hakownicach, wywrotkach, kłonicach oraz bramowcach.

Żurawie przeładunkowe zróżnicowane są również pod względem maksymalnego udźwigu. Najczęściej spotykanymi modelami są te o udźwigu do 4 ton i 6 ton. Występują także wersje do: 2 ton, 2,4 tony oraz 2,5 tony.

Na polskim rynku wciąż jest dużo urządzeń wyprodukowanych przed rokiem 2000. W strukturze wiekowej dominują więc starsze modele. Duży odsetek w ogólnej liczbie maszyn nowych, wyprodukowanych po 2000 roku, stanowią urządzenia z 2008 roku.

Używany żuraw przeładunkowy a kwestie formalne

Polscy przedsiębiorcy chętniej decydują się na zakup maszyn używanych niż nowych. Należy jednak mieć na uwadze fakt, iż zakup używanych żurawi przeładunkowych wiąże się z koniecznością dopełnienia pewnych formalności. Dla przykładu kupno urządzenia, którego rok produkcji wskazuje na to, że maszyna jest starsza niż 16 lat, wymaga realizacji pewnych działań. Żurawie bez rejestratora czasu pracy, czyli inaczej mówiąc bez udokumentowanej historii eksploatacji, muszą koniecznie przejść specjalistyczny przegląd oraz remont kapitalny niektórych elementów przed dopuszczeniem maszyny do użytkowania. Jak można się domyślić, wiąże się to z pokryciem dodatkowych wydatków finansowych. Powinniśmy więc dokładnie przekalkulować, czy taki zakup jest w pełni opłacalny.

Nowe uregulowania mają jednak wprowadzić nieco zmian. Mowa między innymi o tym, że maszyny trafiające do Polski będą musiały być po kapitalnym remoncie. Zmiany te z pewnością pozytywnie wpłyną na park maszynowy w naszym kraju, w którym wciąż maszyny stare, ponad 20-letnie stanowią ogromny odsetek żurawi przeładunkowych ogółem.

Zapraszamy do korzystania z naszych żurawi przeładunkowych, czyli samochodów realizujących transport HDS, które dostępne są w Warszawie i w całym województwie mazowieckim!

żurawie przeładunkowe

Podziel się ze znajomymi!

Copyright © by 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone! Wynajmij dźwig i podnośnik - Warszawa, Łódź, Radom, Płock, Lublin

projekt i wykonanie: Decowell

Top