+48 22 39 29 000 wynajem@podnosimy.pl

Żurawie przenośne – podstawowe informacje o żurawiach przenośnych

W dzisiejszym artykule chcielibyśmy wyjaśnić czym są żurawie przenośne, które w Polsce występują pod wieloma różnymi nazwami. Różnorodność ta sprawia, że nie zawsze osoby niezwiązane z branżą mają świadomość, że mowa o tym samym pojeździe. Zachęcamy więc do lektury i zapoznania się z charakterystyką żurawi przenośnych.

Żuraw przenośny – co to jest?

Żurawie przenośne to urządzenia transportu bliskiego, które są montowane na podwoziach pojazdów. Wyposażone są w hak lub inny element chwytny, który służy do przemieszczania ładunków. Człon „przenośne” wywodzi się stąd, że maszyny te mogą z łatwością być przenoszone z jednego podwozia na drugie. Inaczej żurawie te nazywane są hydraulicznymi dźwigami samochodowymi czy żurawiami przeładunkowymi.

Budowa żurawi przenośnych

Żurawie przenośne wyposażone są w pompę hydrauliczną, która czerpie energię z podwozia za pomocą przystawki odbioru mocy. Urządzenia tego typu wyposażone są w bazę żurawia z kolumną obrotową. Kolumna ta połączona jest z wysięgnikiem, który składa się z jednego lub dwóch ramion. W przypadku drugiego ramienia z wysięgnika mogą być wysuwane dodatkowe człony, które zwiększają maksymalny wysięg żurawia. Na samym końcu ramienia zamontowany jest hak bądź inne urządzenie chwytające. Za ruchy w pionie i w poziomie odpowiada rozdzielacz hydrauliczny.

Żurawie przenośne można podzielić na:

 • żurawie ogólnego przeznaczenia,
 • żurawie leśne,
 • żurawie przemysłowe,
 • żurawie stosowane do załadunku i rozładunku,
 • małe, średnie i duże (podział ze względu na udźwig).

Urządzenia te różnią się od siebie zarówno samą konstrukcją, jak i liczbą cykli pracy.

Żurawie przenośne i ich właściwa eksploatacja

Żurawie przenośne, czyli samochody z HDS, podlegają dozorowi technicznemu. Każde urządzenie musi posiadać odpowiednią decyzję pozwalającą na jego eksploatację. Decyzja ta musi być wydana przez Urząd Dozoru Technicznego. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem operatorzy muszą posiadać uprawnienia potwierdzające ich uprawnienia. Aby je zdobyć, należy zdać egzamin praktyczny i teoretyczny.

W przypadku żurawi przenośnych z udźwigiem do 3,2 tony stosowana jest forma dozoru ograniczonego z terminami badań okresowych co 2 lata. Pozostałe urządzenia muszą przechodzić badania co roku. Natomiast przeglądy konserwacyjne żurawi przenośnych powinny być wykonywane co najmniej co 60 dni – o ile producent nie określił innego terminu.

Każdy żuraw przenośny powinien posiadać dziennik konserwacji, w którym znajdują się odpowiednie wpisy dotyczące przeglądów. Osoba eksploatująca urządzenie powinna przedstawiać je do badań technicznych przeprowadzanych przez UDT w dobrym stanie. Jeżeli wystąpi poważne uszkodzenie lub nieszczęśliwy wypadek, użytkownik zobowiązany jest do zawiadomienia o tym właściwego oddziału UDT.

Warto także wspomnieć, że każdy operator żurawi przenośnych zobowiązany jest do przestrzegania instrukcji obsługi dostarczonej przez producenta. Tylko wówczas możliwe jest bezpieczne eksploatowanie urządzenia. Każda maszyna jest inna, dlatego też zapoznanie się z podstawowymi informacjami dotyczącymi jej obsługi jest konieczne, aby uniknąć wypadków oraz uszkodzeń sprzętu. Operator może usuwać jedynie drobne usterki. Rozwiązanie poważniejszych awarii powinno zostać zlecone osobom z odpowiednimi kompetencjami i uprawnieniami.

Warunki pracy żurawi przenośnych

Podczas obsługi żurawi przenośnych należy przestrzegać zasad zapewniających bezpieczeństwo pracy. Z reguły maszyny mogą być wykorzystywane w otwartej przestrzeni lub w pomieszczeniach z dobrą wentylacją (ryzyko zatrucia gazami spalinowymi). Wyjątkiem są urządzenia stacjonarne oraz z silnikiem elektrycznym. Producenci ostrzegają, aby nie używać maszyn podczas burzy lub silnego wiatru, a także w warunkach ograniczonej widoczności.

Przed rozpoczęciem pracy należy zapoznać się z danymi technicznymi żurawia. Pojazd powinien być ustawiony na podłożu poziomym. Ewentualne dopuszczalne pochylenie określone jest w instrukcji. Ze względu na dużą masę sprzętu oraz ładunku konieczne jest zwrócenie uwagi, czy pojazd wraz z żurawiem stoi na podłożu wytrzymałym. W przypadku terenu grząskiego, niestabilnego występuje konieczność zastosowania dodatkowego osprzętu.

Na operatorze żurawia ciąży także obowiązek sprawdzenia, czy na terenie pracy w strefie niebezpiecznej nie przebywają żadne osoby niepowołane. Co więcej, tego typu obszar powinien zostać odpowiednio oznakowany. Warto także zaznaczyć, że podczas pracy pojazd powinien mieć włączone światła ostrzegawcze, a hamulec ręczny powinien zostać zaciągnięty. Występuje również konieczność podłożenia klinów pod koła. Operator powinien założyć hełm ochronny, a także obuwie i odzież zapewniającą swobodne ruchy.

Żurawie przenośne – o czym jeszcze należy pamiętać?

Zawsze, zanim rozpoczęte zostaną prace, konieczne jest dokonanie oględzin stanu technicznego żurawia przenośnego. Regularne kontrole pozwalają na szybsze wykrycie ewentualnej usterki oraz zapobiegnięcie pracy niesprawną maszyną.

Wzbudzić uwagę operatora powinny m.in. wycieki oleju hydraulicznego, braki w wyposażeniu maszyny czy uszkodzenia mechaniczne. Wszystkie wskaźniki i osprzęt powinien być sprawny. Zaleca się sprawdzenie wyłącznika awaryjnego „STOP” oraz urządzeń sterujących. Błędem jest eksploatowanie urządzenia bez regularnych kontroli.

W każdej instrukcji żurawia przenośnego powinna zostać wymieniona lista czynności niedozwolonych.

Najczęściej wśród czynności zakazanych znajdują się:

 • wykonywanie prac za pomocą urządzenia niesprawnego,
 • manipulowanie i regulowanie urządzeń zabezpieczających,
 • podnoszenie osób żurawiem (żuraw do przenoszenia osób wyposażony jest w specjalny osprzęt),
 • praca w pobliżu linii energetycznych lub urządzeń pod napięciem,
 • przeciąganie ładunków po ziemi,
 • poruszanie się pojazdem niezłożonym do transportu.

Błędem, który może pojawić się podczas eksploatacji żurawia przenośnego, jest niewłaściwe lub nierzetelne wykonanie konserwacji. W takich przypadkach urządzenie może być nieodpowiednio wyregulowane. Użytkowanie go jest groźne i może skutkować kolejnymi awariami.

Wśród innych błędów popełnianych przez operatorów można wymienić także:

 • niewłaściwe dobranie zawiesia,
 • korzystanie z zawiesi wyeksploatowanych lub zniszczonych,
 • nieodpowiednie usytuowanie pojazdu podczas pracy (np. zbyt blisko wykopu, przy linii energetycznej),
 • usytuowanie pojazdu na gruncie, który nie gwarantuje odpowiedniego podparcia, co może skutkować wywróceniem się lub
 • uszkodzeniem urządzenia,
 • niewłaściwe rozkładanie podpór.

Żurawie przenośne, które zostały wyprodukowane zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa, zostają wyposażone w szereg udogodnień, które czynią ich użytkowanie prostszym, bardziej intuicyjnym i wygodniejszym. Postęp techniki sprawia, że możliwość popełnienia niektórych błędów jest wyeliminowana praktycznie do zera. Dzięki temu użytkowanie maszyn, w tym żurawi przenośnych, jest bezpieczniejsze.

Wynajem żurawi przenośnych w Warszawie

Dla naszych klientów oferujemy profesjonalny wynajem żurawi przenośnych, czyli transport HDS. Nasze żurawie przenośne to nowoczesne modele, które udostępniamy wraz z doświadczoną obsługą operatorską. Nasze dźwigi przenośne mogą być wynajmowane przez klientów indywidualnych, jak również przez firmy poszukujące solidnego podwykonawcy czy wykonawcy zlecenia. Zapraszamy więc do kontaktu z naszymi dyspozytorami, którzy pomogą ustalić szczegóły i termin realizacji prac.

żurawie przenośne HDS

Podziel się ze znajomymi!

Copyright © by 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone! Wynajmij dźwig i żurawia - Warszawa, Łódź, Radom, Płock, Lublin

projekt: Decowell

Top