+48 22 39 29 000 wynajem@podnosimy.pl

Kurs na operatorów HDS – kilka podstawowych informacji

Transport HDS cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem i jest potrzebny każdego dnia, bez względu na porę roku. W dużych miastach można znaleźć wiele firm, które oferują swoim klientom usługi dźwigowe i transportowe realizowane za pomocą samochodów z HDS. Oznacza to, że posiadanie uprawnień na obsługę pojazdów typu HDS daje szansę na stabilne zatrudnienie i zdobycie pracy w prężnie rozwijającej się branży. W naszej firmie bardzo często realizujemy usługi transportowe HDS, dlatego zatrudniamy najwyższej klasy fachowców z dużym doświadczeniem. Wielokrotnie otrzymujemy pytania dotyczące niezbędnych uprawnień i kursów na operatorów HDS. Dziś chcielibyśmy przedstawić najważniejsze informacje dotyczące niezbędnych szkoleń, dzięki którym można rozpocząć karierę w usługach transportowych HDS.

HDS – co to takiego?

Rozwinięciem skrótu „HDS” jest hydrauliczny dźwig samochodowy. Służy on do podnoszenia i przenoszenia ładunków, materiałów, urządzeń i niewielkich maszyn. HDS-y nazywane są żurawiami przenośnymi, a także żurawiami przeładunkowymi. Żuraw HDS działa za pomocą układu hydraulicznego, który umożliwia znaczne zwiększenie mocy żurawia.

Żurawie przeładunkowe HDS mogą transportować ciężkie ładunki, takie jak chociażby kontenery transportowe, big bagi, palety z materiałami budowlanymi.

Silnik dźwigu HDS napędza pompę hydrauliczną, czego efektem jest wywieranie ciśnienia na płyn lub olej w układzie hydraulicznym. Olej nie ulega kompresji, dzięki czemu przenosi on przykładaną siłę na specjalne siłowniki odpowiadające za wprowadzanie ruch danego mechanizmu.

Samochody z HDS muszą być precyzyjnie dobierane na podstawie wymagań użytkownika i zadania do wykonania. Trzeba pamiętać, że podnoszenie zbyt ciężkiego ładunku za pomocą HDS może spowodować nie tylko uszkodzenie żurawia przeładunkowego, ale również uszkodzenia sprzętów znajdujących się w pobliżu HDS czy nawet zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników osób przebywających w pobliżu żurawia.

Mechanizm hydraulicznego żurawia samochodowego osadzony jest na podwoziu samochodowym z przyczepą zapewniającą przestrzeń ładunkową. Profesjonalny transport HDS oznacza więc przenoszenie, podnoszenie i przewożenie ładunków za pomocą jednego pojazdu obsługiwanego przez wykwalifikowanego operatora.

Kurs na operatora HDS – dla kogo?

Transport HDS to praca z dużymi ciężarami, z wykorzystaniem dużej mocy samochodowego dźwigu hydraulicznego. Obsługą pojazdów HDS powinny zajmować się wyłącznie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, a więc operatorzy, którzy przeszli specjalistyczne szkoleine z zakresu bezpieczeństwa, by zminimalizować ryzyko wystąpienia wypadków. HDS, który jest nieodpowiednio obsługiwany, może ulec awarii i stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia operatora i osób znajdujących się w pobliżu. Brak kwalifikacji u osoby obsługującej dźwig HDS może doprowadzić do sytuacji zagrożenia, a nawet do tragedii. Uprawnienia do obsługi HDS powinny być wydawane wyłącznie doskonale przeszkolonym osobom, które zapoznały się z kwestiami bezpieczeństwa i obsługi pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wymagania dotyczące osób, które chcą przystąpić do szkolenia na operatora HDS:

  1. ukończone 18 lat
  2. dobry stan zdrowia i brak przeciwskazań do pracy z samochodami HDS
  3. prawo jazdy kategorii C

Oczywiście kurs na operatora HDS dostępny jest zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet, które chciałyby pracować przy realizacji transportu HDS. Zainteresowanie kursami wśród kobiet nie należy jednak do zbyt dużych.

W Polsce działa wiele doświadczonych firm, które oferują swoim klientom profesjonalne kursy na operatora HDS. Dla osób, które przejdą cały kurs, zdanie egzaminu państwowego i zdobycie niezbędnych do pracy kwalifikacji nie będzie problemem.

Program szkolenia na operatora HDS

Profesjonalne szkolenie dla operatorów hydraulicznych dźwigów samochodowych sklada się z dwóch części. Pierwsza to oczywiście część teoretyczna, podczas której kursant zdobywa wiedzę dotyczącą:

  • budowy pojazdów HDS
  • zasad BHP
  • obowiązków operatora
  • zachowania w sytuacjach związanych z niebezpieczeństwem
  • środków ostrożności
  • podstaw obsługi sprzętu

Największy nacisk podczas szkolenia i przekazywania wiedzy teoretycznej kładziony jest na kwestie związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. Kandydaci na operatorów samochodów z HDS powinni zostać również poinformowani podczas kursu o możliwościach odmówienia rozpoczęcia pracy np. z uwagi na nieodpowiedni stan techniczny pojazdu.

Część praktyczna kursu na operatora pojazdów HDS przewiduje zdobycie umiejętności korzystania ze sprzętu oraz naukę jego obsługi. Kursanci zdobywają umiejętności podnoszenia i przenoszenia różnego rodzaju ładunków oraz bezpiecznego realizowania załadunku i przeładunku. Zazwyczaj prowadzący kurs dzielą się ze swoimi uczniami doświadczeniem i wieloma sytuacjami związanymi z wyjątkowymi zleceniami dla HDS-ów, nieszablonowym sposobem realizacji zadań czy przestrogami dotyczącymi sytuacji problemowych i sposobów radzenia sobie z nimi.

Egzamin na operatora HDS

Kandydat na operatora samochodów z hydraulicznym żurawiem przeładunkowym musi zdać państwowy egzamin przed inspektorem UDT. Egzamin ten składa się z części teoretycznej i z części praktycznej.

Egzamin z części teoretycznej ma na celu sprawdzenie wiedzy kandydata, który odbył szkolenie na operatora samochodu HDS. Pytania zadawane przez egzaminatora mogą być związane z wiadomości o dozorze technicznym, BHP związanym z pracą operatora pojazdu HDS, znajomości zabezpieczeń hydraulicznych, mechanicznych i elektrycznych.

Egzamin z części praktycznej ma na celu ocenę zdolności praktycznych kandydata. Egzaminowany ma za zadanie przedstawić działanie HDS, wykonać zadane polecenia, wykonać określone czynności podczas symulacji konkretnych sytuacji przeładunkowych i załadunkowych.

Praca dla operatorów HDS

Jak już wspomnieliśmy, zapotrzebowanie na profesjonalne usługi dźwigowe w Warszawie i wielu innych miastach jest naprawdę bardzo duże. Znalezienie zatrudnienia dla operatora HDS nie stanowi trudności. W naszej firmie początkujący operatorzy HDS-ów mogą przejść dodatkowe szkolenia i odbyć praktykę, która pomoże w rozwijaniu kariery w branży usług dźwigowych. Nasze HDS-y wykorzystywane są nie tylko w budownictwie, ale również w leśnictwie i przemyśle. W najbliższym czasie rozwiniemy naszą flotę o kolejne pojazdy, a więc zatrudnimy również kolejnych operatorów HDS z uprawnieniami.

Z przyjemnością podejmiemy współpracę nie tylko z doświadczonymi operatorami HDS-ów, ale również z osobami świeżo po egzaminie państwowym. Gwarantujemy pracę na najlepszych maszynach, zdobywanie cennego doświadczenia zawodowego i podnoszenie swoich kwalifikacji oraz pracę przy ciekawych projektach.

Zapraszamy do współpracy operatorów żurawi przeładunkowych oraz zleceniodawców, którzy poszukują solidnej firmy, która zrealizuje transport HDS na najlepszym poziomie.

kurs operatora HDS

Podziel się ze znajomymi!

DŹWIGI i PODNOŚNIKI Sp. z o.o., 02-237 Warszawa, ul. Instalatorów 7c, NIP 9512359045, REGON: 146263730, KRS: 0000430334, Kapitał zakładowy: 6.000,00 PLN, Prezes Zarządu – Dariusz Kujawa

Copyright © by 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone! Wynajmij dźwig i żurawia - Warszawa, Łódź, Radom, Płock, Lublin

projekt: Decowell

Top